Illustration över våra styrdokument

Finansiell information och styrdokument

Finansiell information

Årsredovisning

Här är vår senaste årsredovisning. Filen är en pdf som inte kan läsas av talande webb-funktionen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning+2020.pdfPdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-04-26 10.00


Våra styrdokument

Förbundsordning

Förbundsordningen reglerar övergripande förbundets verksamhet och kan jämställas med förbundets lagstiftning.

Reglemente

Reglementena är bilagor till förbundsordningen och styr mer i detalj vilka uppgifter och ansvar direktionen och revisorerna har.

Ägaruppdrag

I ägaruppdraget beskrivs vad som är förbundets uppgifter enligt lagarna och vilken inriktning på arbetet som ska gälla.

Handlingsprogram

Vår verksamhet regleras och styrs av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Enligt lagen ska alla kommuner upprätta ett handlingsprogram för sin verksamhet. Förbundets handlingsprogram är det övergripande styrdokumentet som innehåller prioriteringar och mål för både den förebyggande verksamheten och räddningstjänst. Handlingsprogrammet beslutas av förbundsdirektionen för varje ny mandatperiod.

Filen är en pdf som inte kan läsas av talande webb-funktionen.


Mål- och resursplan

Verksamheten planeras utifrån handlingsprogrammet samt de övriga uppdragen. Vi kallar planen för Mål- och resursplan och beslutas av direktionen varje år.

Filen är en pdf som inte kan läsas av talande webb-funktionen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mål- och resursplan 2021.pdfPdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-05-26 12.04

Senast uppdaterad:

Kontakta

Controller
Annelie Sjöberg
Tel: 060-12 32 00
e-post: annelie.sjoberg@sundsvall.se

Förbundschef
Per Silverliden
Tel: 070-312 35 53
e-post: per.silverliden@sundsvall.se