Anslagstavla

På denna sida hittar du Medelpads Räddningstjänstförbunds digitala anslagstavla. Här publiceras kungörelser, tillkännagivanden samt justerade protokoll. På sidan finns även information om hur ett beslut kan överklagas.


Sammanträden ägarrådet

Ägarrådets sammanträden

Datum

Klockslag

Plats

2021-04-16

09.00-12.00

Digitalt

2021-10-15

09.00-12.00

Sundsvalls brandstation


Sammanträden förbundsdirektionen

Direktionens sammanträden

Datum

Klockslag

Plats

2021-01-15

09.00-12.00

Digitalt

2021-02-19

09.00-12.00

Digitalt

2021-05-28

09.00-12.00

Digitalt

2021-10-01

09.00-16.00

Ånge brandsstation

2021-12-10

09.00-12.00

Sundsvalls brandstation
Justerade protokoll

Protokoll ska tillkännages senast andra dagen efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivandet finns som kortast tillgängligt under tiden då en kommunmedlem har rätt att överklaga ett beslut.

 • Direktionens protokoll
  8 april 2022

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 08 april 2022

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 10 maj 2022

  Datum för nedtagande: 31 maj 2022

 • Direktionens protokoll
  2 februari 2022

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 02 februari 2022

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 14 mars 2022

  Datum för nedtagande: 05 april 2022

 • Direktionens protokoll 10 december 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 10 december 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 10 januari 2022

  Datum för nedtagande: 31 januari 2022

 • Direktionens protokoll 1 oktober 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 01 oktober 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 25 oktober 2021

  Datum för nedtagande: 15 november 2021

 • Direktionens protokoll 28 maj 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 28 maj 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 09 juni 2021

  Datum för nedtagande: 02 juli 2021

 • Direktionens protokoll 19 februari 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 19 februari 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 03 mars 2021

  Datum för nedtagande: 24 mars 2021

 • Direktionens protokoll 15 januari 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 15 januari 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 22 januari 2021

  Datum för nedtagande: 12 februari 2021


Överklaga beslut

Om du anser att förbundsdirektionen har tagit ett beslut som inte följer gällande lagstiftning, eller som förbundsdirektionen inte har rätt att besluta om, kan du överklaga detta via förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Överklagan ska ske skriftligt och innehålla vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats.

Alla kommunmedlemmar i någon av förbundets medlemskommuner Sundsvall, Timrå och Ånge har rätt att överklaga ett beslut. Du är kommunmedlem om du i någon av kommunerna:

 • Är folkbokförd
 • Äger fast egendom
 • Betalar kommunalskatt

Mer information om laglighetsprövning och hur du går till väga finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Senast uppdaterad:

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Tel: 060-12 32 00
e-post: mrf@sundsvall.se