Förbundsdirektion

Medelpads Räddningstjänstförbunds beslutande församling kallas för förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av förtroendevalda politiker från medlemskommunerna.

 

Förbundsdirektionen består av 22 förtroendevalda politiker från medlemskommunerna; elva stycken ordinarie ledamöter och elva stycken ersättare. Förbundsdirektionens ansvar och befogenheter regleras i förbundsordningen. Under förbundsdirektionen finns förbundschefen som är verksamhetens verkställande chef.

För varje mandatperiod, vart fjärde år, beslutar förbundsdirektionen om ett handlingsprogram som är förbundets övergripande styrdokument. Det utgår både från lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och medlemskommunernas uppdrag och det ligger till grund för hela verksamheten.

För att vara valbar till förbundsdirektionen ska man vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige. Kommunerna har i och med bildandet av förbundet Medelpads Räddningstjänstförund, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till förbundsdirektionen.

Protokollen från direktionsmötena och mötestider publiceras på förbundets digitala anslagstavla.


Direktionen är vår politiska ledning

Vår politiska ledning är vår direktion, som är sammansatt av politiker från Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner. Här presenteras ledamöter och ersättare från respektive kommun.

Sundsvall

Ledamöter och ersättare i vår direktion från Sundsvalls kommun

Roll

Namn

Vice ordförande

Åsa Ulander (S)

Ledamot

Niclas Burvall (S)

Ledamot

Leif Nilsson (S)

Ledamot

Marie Sjöblom Olsson (S)

Ledamot

Martin Liljeros (L)

Ledamot

Peter Sjöblom (M)

Ersättare

Anna Edin (C)

Ersättare

Stefan Broman (S)

Ersättare

Hicham Elkahtib (V)

Ersättare

Mirjam Monsell (KD)

Ersättare

Rebecka Lampinen (S)

Ersättare

Leif Hemmingsson (M)


Timrå

Ledamöter och ersättare i vår direktion från Timrå kommun

Roll

Namn

Ledamot

Pirjo Jonsson (S)

Ledamot

Björn Könberg (S)

Ledamot

Björn Hellquist (L)

Ersättare

Annika Söderberg (S)

Ersättare

Roger Öberg (S)

Ersättare

David Forslund (T)


Ånge

Ledamöter och ersättare i vår direktion från Ånge kommun

Roll

Namn

Ordförande

Åke Nylén (S)

Ledamot

Anders Mjärdsjö (M)

Ersättare

Linda Mattsson Bolin (VF)

Ersättare

Jan Filipsson (S)


Senast uppdaterad:

Kontakta

Förbundschef
Per Silverliden
Telefon: 070 312 35 53
E-post: per.silverliden@sundsvall.se