Bild på grillspett på en grill.

Grilla och campa säkert

Grilla är trevligt men se upp med risken för bränder. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår.

Minska risken för brand på campingen

Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt, det tar bara några minuter. En snabb första insats kan vara helt avgörande för hur stor skadan blir.

Vid uppställning på en campingplats bör du tänka på avståndet till grannarna. Står ni nära varandra sprider sig branden snabbare.

Rekommendationen är att avstånd mellan två campingfordon eller mellan ett tält och campingfordon bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Som campinggäst är det ditt ansvar att se till att avståndet hålls.

Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen, så att den snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Brandvarnare och gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och brandfilt har du goda möjligheter att förhindra spridning både hos dig eller hos grannen.

Ha koll på gasolen

Gasol är en gas som är mycket brännbar och explosiv. Den tränger också undan syret, så uppstår ett läckage kan det leda till kvävning.

 • Ha god ventilation i anslutning till utrustningen.
 • Kontrollera att slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och åtdragna för att förhindra läckage.
 • Gasolflaskan ska stå upp. Ligger gasolflaskan fungerar inte säkerhetsventilen.
 • Placera inte gasolflaskan nära brännbart material.
 • Kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator.
 • Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag
  bör gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring.

Att tänka på vid grillning

Grillen ska stå stadigt, långt från husvägg, plank eller annat brännbart material.

 • Ha tillgång till vatten eller handbrandsläckare så att du kan släcka vid behov.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
 • Säkerheten sköts av den som tänt grillen.
 • Ta hand om askan på ett säkert sätt. Glöd kan finnas kvar i ett dygn.
 • Ha alltid telefon i närheten om du skulle behöva larma 112.

Tända kol och briketter med tändvätska

 • Spruta tändvätska på kolet enligt anvisningarna på förpackningen. Skruva på kapsylen på flaskan och ställ den på säkert avstånd från grillen.
 • Låt kolet eller briketterna suga upp vätskan under cirka 5 minuter innan du tänder grillen genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen.
 • Lämna aldrig tändvätskan i anslutning till grillen eller så att barn kan komma åt den.
 • Häll inte på mer tändvätska på kolen om du redan tänt, även om det inte syns att den brinner. Detta är livsfarligt då flaskan riskerar att explodera.
 • Träkolsgrillar ska bara användas utomhus och på säkert avstånd från lättantändligt material, till exempel textilier.
 • Använd aldrig någon annan brandfarlig vätska än tändvätska för att tända grillen!

Underhåll av gasolgrill

 • Slangen från regulatorn till grillen ska bytas ut om det finns sprickbildningar i den.
 • Kontrollera minst en gång om året att gasolinstallationen är tät.
 • Ha en pulversläckare och en skyddshandske i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna.
 • Rengör grillen från fett eftersom fett är en brandrisk.

Engångsgrill

Engångsgrillen ska placeras på ett icke-brännbart underlag: betong, asfalt, sten, sand eller liknande. Till exempel kan gräs lätt antändas av strålningsvärmen som kommer från grillen.

Se till att det finns vatten i närheten ifall du behöver släcka om det skulle börja brinna.

Vänta till grillen svalnat ordentligt innan du slänger den. Dränk den gärna i vatten. En brand kan lätt uppstå i en soptunna om grillen fortfarande är varm när den slängs.

Grilla på balkongen

Rök från grillar kan upplevas som störande. Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningen kan däremot ha särskilda ordningsregler mot grillning på balkong. Ta reda på vad som gäller i just din förening innan du grillar på balkongen. Och fråga gärna dina grannar innan du börjar grilla.

Se till att du inte har brännbara material i närheten och att du har tillgång till en handbrandsläckare eller en hink med vatten om det skulle börja brinna.

Kolgrillar eller gasolgrillar är inte lämpliga att använda på balkong. Använd istället en elgrill.

Ingen typ av grillning får förekomma på inglasade balkonger då det räknas som inomhus.

Elda i skog och mark

Håll koll på brandrisken innan du börjar elda

Det är inte tillåtet att elda varsomhelst, till exempel i skyddade naturområden. Särskilda regler kan gälla i nationalparker och naturvårdsreservat.

Appen Brandrisk Ute

Ett enkelt sätt att se hur stor brandrisken är där du befinner dig är genom appen ”BRANDRISK Ute”. Den finns att ladda ner för iPhone, iPad och Android.

Brandriskprognoser för gräs- och skogsbränder

Hos SMHI finns aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk. Prognoserna, som uppdateras dagligen, visar hur torrt det är i skog och mark.

På SMHI:s webbplats kan du se aktuella brandriskprognoser. Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Eldningsförbud kan utfärdas av länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst på grund av att brandrisken är för stor. Information om brandrisken brukar sändas ut på lokalradions nyhetssändningar, lokalpressen men även på kommunens, räddningstjänstens och länsstyrelsens webbplats.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda på rätt sätt

 • Använd helst ett campingkök.
 • Välj rätt plats. Vid öppen eld bör du elda på ett underlag som består grus eller sandmark. Elda inte på torv, mossa eller mullrik skogsmark. Detta gäller också för engångsgrillar.
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill bergshällar.
 • Avgränsa eldhärden genom att gräva upp grus eller lägga stenar runt elden och håll den liten.
 • Se till att det finns vatten att släcka med.
 • Tänk på vindriktning så att inte gnistor flyger in i skogen eller i torrt gräs. Elda inte om det blåser mycket!
 • Använd bara lämpligt bränsle, exempelvis döda grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Du får inte använda levande träd.
 • Elda inte sopor, dem ska köras till sopstationen eller återvinningen.

Släcka eld

 • Låt elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck ordentligt med vatten och rör om så elden slocknar. Glöd kan gå ner i marken så gräv under askan och se till så all glöd är släckt.

Om elden sprider sig

 • Ring 112 för hjälp. Beskriv vad som hänt och var.
 • Ta bort brännbart material vid elden, som exempelvis ris, kvistar och mossa.
 • Använd ruskor av grenar eller kvistar för att försöka kväva elden. De kan gärna vara blöta. Piska inte på elden för då kan gnistor flyga iväg och antända på annat ställe.

Senast uppdaterad: