Företag i Sundsvalls och Timrå kommun

Bilden visar var Sundsvalls Fryseri och SCA Östrand ligger, där de hanterar stora mängder farliga ämnen. Nummer 7-8.
Karta Sundsvall och Timrå

Sundsvalls kommun: Kartorna visar inte exakta lägen. Copywrite: Lantmäteriet Geodatasamverkan

Här presenteras vilka företag i Sundsvall och Timrå som hanterar stora mängder så kallade farliga ämnen. Kort beskrivs också vilka möjliga risker som finns för dig som bor i närheten.

1 Stockviksverken

Brand
En brand i någon av verksamheterna kan avge mycket rök som är farlig att andas in, även utanför området.

Explosion
Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna led till skador utanför området.

Utsläpp av kemikalier, brandfarlig gas samt giftig gas
Utsläpp av kemikalier från området kan leda till moln av brandfarliga och giftiga gaser samt miljöskador. Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Nouryon: Pulp and Performance Chemicals AB, Surface chemistry AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.nouryon.com

Nordic Carbide AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.alzchem.com

Linde Gas AB
Box 706
854 67 Sundsvall
Telefon: 08-706 95 00
Webb: www.linde-gas.se

2 Kubal

Brand
En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av brandfarlig gas
Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och/eller en explosion.

Kontakt

Kubikenborg Aluminium AB
Landsvägsallén 79
852 29 Sundsvall
Telefon: 060-16 61 00
Webb: www.rusal.ru

3 Oljehamnen

Brand
En brand i någon av verksamheterna kan avge mycket rök som är farlig att andas in§, även utanför området.

Utsläpp av kemikalier
Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till brännbara gaser samt miljöskador.

Kontakt

Norddepot AB
Oljevägen 3
852 29 Sundsvall
Telefon: 026-66 56 50

Circle K Terminal Sweden AB
Bensinvägen 4
852 29 Sundsvall
Telefon: 08-429 60 00
Webb: www.circlek.se

OKQ8 AB
Petroliumvägen 4
852 29 Sundsvall
Telefon: 08-506 800 00
Webb: www.okq8.se

4 Kombiterminalen

Brand
En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av kemikalier
Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till brännbara gaser samt miljöskador.

Kontakt

Sandahls Goods & Parcel
Björneborgsgatan 3
852 38 Sundsvall
Telefon: 0370-51 60 00
Webb: www.sandahls.com

5 SCA Ortviken

Brand
En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av kemikalier
Utsläpp av kemikalier kan leda till miljöskador.

Kontakt

SCA Graphic Sundsvall AB
Ortviksvägen 80
856 53 Sundsvall
Telefon: 060-19 40 00
Webb: www.sca.com

6 KOLAB

Utsläpp av kemikalier
Ett utsläpp av tung eldningsolja är hälso- och miljöfarligt. Ett utsläpp från området kan leda till miljöskador.

Kontakt

Korsta oljelager AB
Sjöfartsvägen 1, Korstaverket
856 34 Sundsvall
Telefon: 060-19 22 00
Webb: www.sundsvallenergi.se
Frågor kring KOLAB hänvisas till Sundsvall Energi, delägare i KOLAB.

7 Sundsvalls Fryseri

Utsläpp av giftig gas
Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Sundsvalls Fryseri AB
Norra Förmansvägen 18
857 53 Sundsvall
Telefon: 060-12 33 60
Webb: sundsvallsfryseri.se

8 SCA Östrand

Brand
En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av giftig gas
Ett utsläpp av klordioxid är giftigt och farligt att andas in.

Utsläpp av kemikalier
Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till miljöskador.

Kontakt

SCA Graphic Sundsvall
Östrands massafabrik
861 81 Timrå
Telefon: 060-16 40 00
Webb: www.sca.com

Senast uppdaterad: