Avgift för sotning i Timrå kommun

Här presenteras avgift för sotning och rengöring i Timrå kommun. Alla avgifter är i kronor och inklusive moms. De gäller från 2021-04-01.

Objekt i småhus

Grundavgift

Grundavgift för objekt i småhus

Grundavgift

Kronor

Helårsbebott hus

129

Fritidshus

279


Avgift för värmepanna (konor per enhet)

Avgift för värmepanna

Värmepanna med normal effekt högst 50 Mcal/h (cirka 60 kilowatt)

Kronor

eldad uteslutande med olja

309

miljögodkänd för olja

309

eldad helt eller delvismed fast bränsle

309

miljögodkänd för fast bränsle

309


Om du har fler värmepannor tillkommer 165 kronor för varje extra panna. Gäller för pannor med normal högsta effekt 50 Mcal/h.

Avgift för braskamin och lokaleldstad

Avgift för braskamin och lokaleldstad

Avgift för braskamin och lokaleldstad

Kronor

Braskamin

229

Lokaleldstad

229


Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter för förbindelsekanal eller bikanal som är minst 1 meter lång

Förbindelsekanal eller bikanal som är minst 1 meter lång

Kronor

1,0-2,5 meter lång

39

2,6-5.0 meter lång

97

Mer än 5.0 meter lång: Timersättning per person

611


För stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal är avgiften ett timpris på 611 kronor per timme. Parterna kan komma överens om ett fast pris beräknat på tidsåtgången.

Extra inställelse och förhinder att utföra arbetet
En extra avgift kan tas ut om arbetet inte har kunnat utföras enligt ordinarie avisering. En timersättning på 611 kronor per timme tas då ut för den extra tiden samt en administrationsavgift på 93 kronor.

Övriga avgifter

Övriga avgifter

Övriga avgifter

Kronor

Hämtning av stege

63

Separat rökkanal till en sidopanna

42


Övriga objekt

För information om avgifter för sotning och rengöring av övriga objekt, kontakta ditt sotningsdistrikt.

Mikael Boväng Telefon: 060-56 82 60
Sundsvall- timrå sotningsdistrikt Länk till annan webbplats.

Timersättning

Timersättningen per person är 611 kronor.

Speciell teknisk utrustning

I avgifterna ingår kostnaden för vanlig utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, till exempel sotsugare och tvättaggregat utgår tilläggsavgift enligt överenskommelse med kunden.

Indexering av avgifterna

Avgifterna för sotning och rengörnig revideras varje år enligt ett sotningsindex. Det bestäms varje år av Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Senast uppdaterad: