Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Anmäl din majbrasa till oss

Majbrasa

Valborgsmässofirandet den 30 april närmar sig. Anmäl din majbrasa till oss på räddningstjänsten. Använd länken nedan.

Tillstånd krävs om du ordnar en majbrasa på offentlig plats

Om du tänker anordna valborgsmässofirande med majbrasa och fyrverkerier på offentligt plats, måste du söka tillstånd för detta hos polisen enligt ordningslagen (1993:1617).


Med offentlig plats avses främst allmänna vägar samt platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. För att få hjälp vänder du dig lättast till närmaste polisstation.


Anmäl din majbrasa till oss

Om du har tänkt anordna en majbrasa, så ber vi dig att anmäla den via denna länk: Anmäl din majbrasa härlänk till annan webbplats


Att tänka på vid eldning

  • Eldning sker på eget ansvar. Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang på eldningsplatsen.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
  • Eldningsplatsen ska hela tiden bevakas.
  • Eldning får inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning.
  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.

 

Har du frågor om eldning utomhus?

Ring vårt inre befäl, telefon 060-13 58 62


Mer information gällande eldning utomhus


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net