Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Elda säkert i din trädgård

Gräsbrand

Kontrollera alltid om det är eldningsförbud innan du eldar. Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens hemsida. Information om aktuell brandrisk hittar du på SMHI.se

Läs din kommuns lokala föreskrift om eldning

Bor du inom ett detaljplanelagt område? Då finns det föreskrifter enligt Miljöbalken om vad som gäller vid eldning av trädgårdsavfall.


Trädgårdsavfall i mindre mängder är tillåtet att elda på egen tomt:

 • om det inte råder eldningsförbud
 • om det sker utan olägenheter för andra
 • om det inte strider mot lag (2003:778) om skydd mot olyckor, annan lagstiftning eller din kommuns lokala föreskrifter.


Sundsvalls kommun:
Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåten i område med detaljplan under perioden 10 maj till 10 oktober.


Läs mer i Sundsvalls kommuns lokala föreskrifterlänk till annan webbplats


Ånge kommun:
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.


Läs mer i Ånge kommuns lokala föreskriftlänk till annan webbplats


Timrå kommun:

Inom områden med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjuden under tiden 10 maj – 10 oktober.


Läs mer i Timrå kommuns lokala föreskriftlänk till annan webbplats


Att tänka på när du eldar utomhus

 • Eldning sker på eget ansvar. Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang på eldningsplatsen.
 • Eldningsplatsen ska hela tiden bevakas.
 • Eldning får inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
 • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen. Dela upp bränningen i omgångar om så är nödvändigt.
 • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning.
 • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
 • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.

På våren är gräsbrandrisken hög

På våren är gräsbrandrisken hög. Fjolårsgräset är torrt och brinner lätt. Du kan snabbt tappa kontrollen. För att slippa ta risken kan du istället deponera trädgårdsavfall på återvinningscentraler. Du behöver inte elda gräset - det blir grönt ändå.

Tips om du ska elda gräs

Innan du eldar

 • Brandriskbedömningar finns på SMHI.se
 • Elda inte gräs när det blåser mer än 7-8 m/s eller när det blåser åt "fel" håll. Röken får inte bli en olägenhet för någon annan.
 • Förbered med så kallade brandgator. Den bör vara 1 meter bred. Den ska hindra att branden sprider sig okontrollerat. En brandgata bör omringa det område du tänker elda. Kratta bort så mycket brännbart material som möjligt i din brandgata och vattna den, men inte för långt i förväg. En väg, stig, grusplan eller liknande kan vara en del av er brandgata.
 • Dra fram vattenslang. Se till att ni når hela området med din släckutrustning.
 • Gå igenom området för att skrämma bort eventuella djur.
 • Var aldrig ensam.
 • Se till att ni har laddade mobiltelefoner.
 • Ta på er rejäla kängor, kläder i bomull och handskar. Lägg fram en Första hjälpen-väska.
 • Den som tänder har alltid ansvaret.


När du eldar

 • Börja smått. Elda en liten bit i taget. Tänk på vindriktningen. Röken ska gå bort från er och ytan.
 • Tänk på typografin. Börja på toppen och sluta i botten. Elden sprider sig långsamt utför men snabbt uppåt.
 • Använd en kratta av stål. Det finns också flamdämpare/branddaska som är bra att ha.


Efter eldning - bevakning

 • Lämna aldrig området så länge det ryker.
 • Lämna kvar vattenslangen, vattenkannor och övrig släckutrustning så länge du bevakar området.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid 112 och försök att hejda elden i vindriktningen. Ruskor av små granar eller enar är bra att använda, helst blöta. Piska med små slag, då undviker du att gnistor flyger omkring. Sopa även in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Hur släcker jag elden?

 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
 • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Har du frågor om eldning utomhus?

Ring vårt inre befäl, telefon 060-13 58 62

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net