Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Styrande dokument

Våra styrande dokument består i grunden av den lagstiftning som styr vår verksamhet. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är vår huvudlagstiftning.

I ägaruppdraget har medlemskommunerna formulerat sina förväntningar på oss. I vårt handlingsprogram finns våra övergripande målsättningar. I den årliga mål- och resursplanen (MRP) sätts årets verksamhetsplanering och budget samt en plan för de kommande två åren.

Styrande dokument


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net