Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Räddningsinsats

Räddningsavdelningen stödjer arbetet i alla skeden som rör skydd mot olyckor, där vårt huvudsakliga arbetsområde är förberedelse och genomförande av skadeavhjälpande verksamhet.

  • Räddningstjänsten ska genom skadeavhjälpande verksamhet vid brand, oljeutflöde, ras, översvämning eller annat nödläge avvärja eller begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

  • Den skadeavhjälpande verksamheten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

  • Vi eftersträvar hög effektivitet och söker lösningar med interkommunal samverkan och nyttjande av samhällets totala resurser. Genom utbildning, övning och fysisk träning eftersträvar vi att genomföra effektiva räddningsinsatser, och hög personsäkerhet för våra anställda.


Tomas Öhrn

Tomas Öhrn

Chef räddningsavdelningen

Telefon: 060 - 12 32 00

tomas.ohrn@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net