Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Tillgänglighet på vår webb

Medelpads räddningstjänstförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

- hur raddning.info uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service


- kända problem med tillgängligheten


- hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning länk till annan webbplats


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Tillräckligt stora klickytor

Vissa länkar på webbplatsen har inte tillräckligt stora klickytor. Det gäller bland annat länkar på vissa av webbplatsens informationsbanners och länkar i löpande text.


Vi planerar att se över designen på berörda banners och flytta länkar från löpande text så att de istället blir tydliga länkknappar. Vi påbörjar arbetet under hösten 2020 och det bör vara avklarat senast den 30 november 2020.


Pdf-filer

Vissa av webbplatsen pdf:er har vid stickprov visat på brister i tillgänglighetsanpassning, bland annat när det gäller läsordning. Det innebär att vissa pdf:er inte kan läsas upp felfritt av uppläsningsverktyg.


Vår ambition är att nya pdf:er som publiceras ska vara tillgängliga vid publicering och vi kommer arbeta löpande för att åtgärda övriga pdf:er senast den 30 juni 2021.


Så har vi testat webbplatsen

Medelpads räddningstjänstförbund har tillsammans med Consid AB gjort en manuell granskning av raddning.info för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömning gjordes 30 juni 2020. Granskningen har gjorts med Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet.


Webbplatsen publicerades den 18 februari 2013.


Kontakta oss för hjälp med tillgänglighet


Här kan du bifoga en skärmbild som visar var problemet är.Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net