Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Filmer om hemberedskap

I en kris behöver du mat, vatten, värme och kunna kommunicera. Dessa fyra filmer ger dig en bra vägledning. Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom dessa fyra viktiga områden.


 


 

Viktiga telefonnummer

112 SOS nödnummer

113 13 Information vid kriser

114 14 Polisen

1177 Vårdguide

Krister Öst

Chef Kris och säkerhet

Telefon:  0730-70 34 34 

Christer.ost@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net