Hem

Räddningstjänsten Medelpad

El och vattenavbrott

Vill du se om det finns elavbrott eller vattenstörningar i Sundsvalls kommun hittar du länkar här. Elavbrott påverkar många andra funktioner i samhället.

Elnätsområden i Sundsvall och Timrå kommun

Centrala Sundsvall och Alnö:
Sundsvall Elnät, se elavbrottlänk till annan webbplats, telefon dygnet runt: 060-12 92 40

Ytterområden, samt Timrå kommun:
Eon, se elavbrott,länk till annan webbplats telefon dygnet runt: 0771-88 00 22


Ytterområden i nordvästra delen, omkring Gimåfors

Härjeån, se elavbrott,länk till annan webbplats telefon felanmälan dygnet runt: 0680 - 71 17 01


Vatten i det kommunala ledningsnätet

MittSverige Vatten & Avfall,länk till annan webbplats telefon dygnet runt 020-120 25 10

      


Viktiga telefonnummer

112 SOS nödnummer

113 13 Information vid kriser

114 14 Polisen

1177 Vårdguide

Krister Öst

Chef Kris och säkerhet

Telefon:  0730-70 34 34 

Christer.ost@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net