Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Information vid kris

Illustration: SOS-Alarm

När det uppstår en krissituation är kommunikation en helt avgörande faktor.

En bedömning som ofta omnämns är att så mycket som 80 procent av krisens hantering kan handla om kommunikation. Det är svårt att lyckas fullt ut i det arbetet, men det är lätt att förstå att kommunikation gör stor skillnad.

 

 • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
 • 1177 Sjukvårdsrådgivning
 • 114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
 • 113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser

Ring nödnummer 112 om du akut behöver:

 • Ambulans
 • Räddningstjänst/Brandkår
 • Polis
 • Flygräddningstjänst
 • Sjöräddningstjänst
 • Fjällräddningstjänst
 • Giftinformationscentralen
 • Socialjouren
 • Jourhavande präst
 • Narkotikatipset

Respektera nödnumret 112 - ring inte 112 annat än i akuta nödsituationer!

Ring 1177 för att få sjukvårdsrådgivningen dygnet runt, eller se deras hemsida på 1177.se

Ring 114 14 för att nå polisen vid icke akuta polisiära ärenden

Ring 113 13 för information vid större olyckor och kriser

113 13 är ett nationellt informationsnummer där du kan få information vid större olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor och jordskalv. Via detta telefonnummer kan du också lämna information.

 

Mer information om 113 13, samt en film, hittar du på sosalarm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens upplysningscentral

Kommunernas ordinarie växelnummer kommer också att fungera som upplysningscentral vid en krishändelse.

Vid allvarliga händelser kommer kommunernas webbplatser att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten. Du kommer att hitta informationen på startsidan.

Krisinformation.se

På den nationella hemsidan krisinformation.se kan det också finnas information om krisen. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Läs mer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktiga telefonnummer

112 SOS nödnummer

113 13 Information vid kriser

114 14 Polisen

1177 Vårdguide

Krister Öst

Chef Kris och säkerhet

Telefon:  0730-70 34 34 

Christer.ost@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net