Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Frivilliga resurser

Karta

Karta med heltid, deltid och frivilliga resurser

De gula prickarna på kartan visar var vi har våra extra hjältar. Det är frivilliga personer som har fått utbildning att kunna göra en första insats när olyckan är framme.

Vi kallar konceptet förstärkt medmänniska. En grupp personer i varje by, som är markerad gul på kartan, ställer upp helt frivilligt och kan rycka ut vid larm. Vi utbildar, har kontinuerlig kontakt med dem och de har lite utrustning för att kunna göra en första insats.

 

Den första snabba insatsen vid en olycka är oftast helt avgörande för hur stora konsekvenserna till slut blir av olyckan. Med dessa frivilliga resurer i flera byar ökar vi tryggheten i hela Medelpad. Fler människor kan få en snabb första hjälp.

 

De som ingår som en förstärkt medmänniska får larm via SMS. Om de har möjlighet att åka, så gör de det. Det innebär inte att de måste. Men eftersom det är flera personer som ingår i varje by innebär det att chansen är stor att någon av dem har möjliget att rycka ut. De är våra extra hjältar och gör en fantastisk nytta.

 

Samtidigt larmas alltid närmaste räddningstjänst och vi skickar dit de resurser som krävs för olyckan. Den förstärkta medmänniskan hinner oftast fram först och kan börja göra en insats, i väntan på mer hjälp. Och det är just den insatsen som är viktigast.

 

I Ljustorp finns också ett frivillig brandvärn. De har lite extra utrustning och en brandbil.

Karl Axelsson

Brandman / Samordnare förstärkt medmänniska
Telefon: 070-312 99 35
karl.axelsson@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net