Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Förebygga olyckor

utbildar barn

Räddningstjänsten arbetar med stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenser av olyckor. Då vi stödjer den enskilde så kan vi göra det strukturellt, genom en stark delaktighet i samhällsplanering, byggprocesser med mera.

Samhällskyddsavdelningens övergripande mål är att STÖDJA den enskilde att förebygga OLYCKOR och KRISER samt att hantera dessa när dom inträffar.

Förebyggande avdelningen


Kommunikation

För att individen ska förebygga olyckor och minska konsekvenser av olyckor söker vi att kommunicera med våra medborgare, exempelvis brandutbildning, HLR-utbildning, Facebook, medverkan i media, grannsamverkan för skydd mot olyckor med mera.


Samhällsbyggnad

Med en målsättning att minska risker i samhällsplaneringen, brandrisker vid byggnationer samt vid tillfälliga arrangemang. Vi ger råd för andra beslutinstanser.


Myndighetsutövning

MRF har ansvaret att genomföra tillsyn av Lagen om skydd mot olyckor (LSO)rörande den enskildes brandskydd. Vi har även uppdraget att ge tillstånd och genomföra tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE)

Olycksundersökning För att lära oss själva och andra om olyckor genomför MRF olycksundersökningar på olika nivåer.

Krisberedskap

Våra krisberedskapssamordnare arbetar med att öka kommunens förmåga att förebygga och hantera kriser.

 


Mats Bergmark

Mats Bergmark

Chef förebyggande avd.

Telefon:  070-377 55 50

mats.bergmark@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net