Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Arbeta hos oss

Räddningstjänstarbete

Att arbeta inom räddningstjänsten i Medelpad är ett intressant och varierande arbete.

Medelpads räddningstjänstförbund har flera samhällsviktiga uppdrag inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.

  • Vi gör räddningsinsatser.
  • Vi stödjer samhället att förebygga olyckor genom utbildningar och annat stöd.
  • Vi utövar tillsyn och medverkar till riskhänsyn i samhället, mm.
  • Vi samordnar och utvecklar kommunernas arbete med krisberedskap, civilt försvar och dataskydd.


Inom vårt verksamhetsområde bor cirka 130 000 personer. Inom en radie på 20 mil bor 650 000 invånare, en central del av norra Sveriges största arbetsmarknad. En väl utvecklad infrastruktur stärker vår strategiska placering 35 mil norr om Stockholm. En vacker natur med goda möjligheter till aktivt friluftsliv är en tillgång liksom vårt kulturutbud.

 

Verksamheten utgår från 2 heltidsstationer och 9 RIB-stationer. Vi är ett kommunalförbund, med cirka 120 heltids- och 180 RIB-anställda.


Vår organistation består av ett flertal olika yrkesroller såsom brandman, deltidsbrandman, styrkeledare, gruppchef, brandinspektör och brandingenjör.

Vi har även yrkesroller såsom ekonom, kommunikatör, lönehandläggare och övrig administrativ personal.

 

Vi strävar efter att vara en ledande organisation med ett starkt framtids- och utvecklingsarbete. Inom många områden ligger vi i framkant. Kvalitets- och miljöfrågor samt en bra arbetsmiljö är centrala delar i vår verksamhet.

 

Vår verksamhetsidé

Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för de som bor och vistas i ägarkommunerna.

Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare och tryggare kommun.

Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för medborgarna.


Vi har en ambition att anses vara en av Sveriges ledande räddningstjänster.

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net