Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Om oss

Räddningstjänsten medelpad

Vårt räddningstjänstförbund bildades 1990, då med Timrå och Sundsvalls kommuner. 2010 utökades förbundet med Ånge kommun. I Medelpad bor cirka 125 000 innevånare.

Vid olyckor som kräver ett skyndsamt ingripande, där människoliv, egendom eller miljö hotas gör vi räddningsinsatser.


Med bland annat den erfarenhet som vi (och andra) byggt upp från olika olyckor, så är en stor del av vår verksamhet att stödja samhället och enskilda att förebygga olyckor.


Vi vill också att fler lär sig att agera rätt vid olyckor, för att minska konsekvenserna av dessa innan våra räddningsstyrkor når fram. 


Medelpads Räddningstjänstförbund

Besöks- och postadress

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall

Tel: 060-12 32 00

E-post: mrf@sundsvall.se

Org.nr: 222000-0422


Så skickar du faktura till oss


Kontakt

Information till massmedia vid insatser

Tel: 060-13 58 40

Inre befäl: 060-13 58 62


Information till allmänheten vid särskilda händelser

Tel: 113 13

Medelpads Räddningstjänstförbund

Växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se


Utbildning och kursverksamhet
Tel: 060-13 58 07
alt växeln 060-12 32 00

Brandstationen Timrå

Tel: 060-57 33 45

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net