Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Eldningsförbudet upphör att gälla 2 juli

Ange bildtext

Eldningsförbudet upphör att gälla 2 juli kl 16.00. Det är viktigt att vi alla fortsätter att ta ansvar.

Länsstyrelsen gör, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är, och kommer att vara, måttliga de närmaste dagarna.

 

Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud i Västernorrlands län. Eldningsförbudet kan, om det är nödvändigt, fortsatt föreskrivas av respektive kommun.

 

– Även om det inte råder eldningsförbud är det väldigt viktigt att var och en tar ansvar för att minska riskerna för bränder, säger Karin Frejarö tf länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

  • Var alltid försiktig om du tänder en eld.
  • Försäkra dig om att elden är släckt innan du lämnar den.

Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad, läget kan förändras.

 

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net