Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Beredskapsfrågor i fokus i Sundsvall

Ange bildtext

Foto: Marie Israelsson

El- och gasbilar, rekryteringsutmaningar, kriskommunikation och jämställdhet diskuterades på RRB:s årliga konferens. Inrikesminister Mikael Damberg skickade en videohälsning:
- Kommunerna bör i större utsträckning göra det möjligt för anställda att vara deltidsbrandmän. Se även vidoelänken här till höger.

Räddningstjänstens riksorganisation för beredskapsfrågor hade sin årliga konferens i Sundsvall 5-6 november 2019. Medelpads Räddningstjänstförbund var konferensens värd.


Det var ett stort intresse för konferensen och vi hade besök från många olika räddningstjänster runt om i landet. Glädjande var också de videohälsningar från inrikesministern Mikael Damberg och generaldirektör för MSB, Dan Eliasson som fick inleda konferensen. De pratade bland annat om utmaningen kring att rekrytera personal i framtiden samt vikten av att vi förbereder för att kunna samarbeta mer mellan räddningstjänsterna.


Deltagare och föreläsare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tyder på att våra frågor är viktiga.


Utredningar efter förra sommarens skogsbränder kommer att resultera i förändringar. Vi har inte råd med att alla gör på sitt sätt. Ett ökat samarbete över gränserna och krav på att kunna ge och ta emot hjälp är signaler från regeringen. Trenden är att den nationella styrningen över hur räddningstjänst ska bedrivas kommer att bli tydligare.


Vi behöver bli fler

Personalförsörjningen är en utmaning. GRIB-utbildningen, som utbildar deltidsbrandmän, är den största utbildningen inom MSB. Utbildningen utvecklas hela tiden i samråd med räddningstjänsterna, som får ett allt större behov av att kunna få igång färdigutbildade deltidsbrandmän.


Konferensen handlade också om jämställdhet och mångfald.  2017 var 6,5 procent av deltidsbrandmännen kvinnor och av heltidsbrandmännen var 5,1 procent kvinnor. Mångfald handlar inte bara om kvinnor och män, det handlar om att spegla hur det ser ut i samhället.


Fler el- och gasbilar på vägarna

Utmaningen med el- och gasfordon är tydlig. Fordon med alternativa drivmedel ökar och därmed också nya typer av risker vid trafikolyckor och när fordonen börjar brinna. Hur klipper du i en elbil? Vad händer när en stor del av bilarna i ett parkeringsgarage är gas-bilar? Explosionen blir enorm vid en brand.


När el och tele inte fungerar

Magnus Wallin från räddningstjänsten i Norrtälje berättade om deras erfarenheter från stormen Alfrida. Långvarigt strömavbrott och telefoner som inte fungerade.


Formellt pågick räddningsarbetet för räddningstjänsten i ett dygn, men många deltog i efterarbetet i en månad. 5 procent av brandmännen var brandmän, 95 procent var medmänniskor. Det var inte så många som verkligen behövde akut hjälp, men informationsbehovet var enormt under en lång tid.


En framgångsfaktor var att ”tant Sara” fick besök av någon som kom och undrade hur hon mådde och fick hjälp med att bära in ved. Att använda analoga kommunikationssätt tillsammans med de digitala var nödvändigt. Det var en viktig lärdom att inte glömma bort de gamla metoderna för att kommunicera. Det var som att ta ett steg framåt och ett bakåt – samtidigt.


Omvärldsbevakning

Konferensen avslutade med omvärldsbevakning. Tester av olika metoder för att hindra brandspridning till omkringliggande byggnader visades. Vilken taktik ska vi använda vid brand när det finns inkapslade batterier?


Vi fick också en snabb inblick i hur räddningstjänster i andra länder gör för att skydda byggnadens viktigaste utrymme vid brand – trapphuset. Trapphuset vill vi hålla rökfritt så att människor kan ta sig ut den vägen.


Stafettpinnen går till Göteborg

I samband med konferensen hade föreningen också årsstämma.


Nu går stafettpinnen vidare till Göteborg som arrangerar föreningens konferens nästa år.


Vi från Medelpads Räddningstjänstförbund tackar för en bra uppslutning och intressanta diskussioner.

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net