Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Anmäl din majbrasa till oss!

Ange bildtext

Valborgsmässofirandet den 30 april närmar sig och för att vi alla ska få en så trevlig valborg som möjligt, är det viktigt att känna till vilka regler som gäller kring eldning och hantering av fyrverkerier.Glöm ej att anmäla din majbrasa till oss. Du hittar anmälan längst ner på sidan.

Tillstånd krävs

Om du tänker anordna valborgsmässofirande med majbrasa och fyrverkerier på offentligt plats, måste du söka tillstånd för detta hos polisen enligt ordningslagen (1993:1617). Med offentlig plats avses främst allmänna vägar samt platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. För att få hjälp vänder du dig lättast till närmaste polisstation.


Mer info gällande eldning utomhus


Att tänka på vid eldning

  • Eldning sker på eget ansvar. Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang på eldningsplatsen.
  • Eldningsplatsen ska hela tiden bevakas.
  • Eldning får inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen. Dela upp bränningen i omgångar om så är nödvändigt.
  • Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning.
  • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.
  • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.

Anmälan till Räddningstjänsten för större majbrasalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net