Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Många radhus är inte brandsäkra

Ange bildtext

Vi har under sommaren besökt ett antal radhusområden i Sundsvall för att undersöka om de är brandsäkra. Nästan hälften visade sig ha brister. En brand sprider sig då lätt till grannarna. 

Se reportaget som SVT Västernorrland gjorde. Länken hittar du här till höger.


Vanliga brister är att takfoten inte är tät eller att det finns sprickor i skiljeväggarna på vinden. Vissa krypvindar har inte ens några brandcellsavskiljande väggar vilket gör att branden sprider sig väldigt fort i hela radhuslängan.

 

- Det är med anledning av att vi har sett många stora radhusbränder i landet, som vi vill undersöka hur det ser ut i vårt område. Många radhus byggdes för ganska länge seden och då fanns inte de regler kring brandskydd som vi har nu, säger Malin Sanderyd, projektansvarig.


Hur ser det ut på din vind i ditt radhus? En brandcellavskiljande vägg bör kunna stå emot en brand i 30 minuter. Då får det inte vara några hål eller skador på väggarna samt att takfoten ska vara tät.


De som vi har besökt i sommar har fått information om eventuella brister och åtgärdsförslag.


Mer information om brandskydd i radhus.

 

Illustrationen visar hur en brand kan sprida sig via vinden till hela radhuslängan.

Medelpads Räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

85460 Sundsvall

Tel: 060-123200

E-post: mrf@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net