En man som odlar morötter

Krisberedskapsveckan 2021

Har du tänkt på att odla egna grönsaker är en del av din beredskap? Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.


Sista veckan i september är det åter dags för den årliga krisberedskapsveckan. Den ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Det är en nationell kampanjvecka som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen, eftersom de ansvar för beredskapen på lokal nivå och därmed står närmast invånarna före, under och efter en händelse. Att kommuner satsar på lokal riskkommunikation är därför ytterligare ett kampanjmål.

Att handla åt en granne är att bygga motståndskraft

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne.

Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egen beredskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Årets tema är demokratin som fyller 100 år i Sverige

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Senast uppdaterad: