Så jobbar vi under pandemin

Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet. Vår förmåga att bedriva vår operativa verksamhet är av högsta prioritet. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra medarbetare och inom samhället.

 

Det innebär att vi för tillfället måste ställa in utbildningar och vissa tillsyner. Vi har för tillfället besöksförbud på våra stationer och utökat skyddsutrustningen vid insatser. Allmänt försöker vi hålla avstånd och är noga med att följa myndigheternas råd när det gäller hygien.

Vi följer utvecklingen noga och har dagligen kontakt med kommunerna, Regionen och länsstyrelsen. Vi följer också läget nationellt och deltar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) samverkansmöten.

Vi har regelbundna möten i stab tillsammans med räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen där även räddningstjänsten i Örnsköldsvik representerar.

Vi har planer för hur vi ska prioritera och organisera vår verksamhet även om många av oss skulle bli sjuka. Detta för att kunna utföra räddningsinsatser, även vid hög sjukfrånvaro.

Senast uppdaterad: