Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Fakturera oss

Lagen om e-faktura säger att du som leverantör måste skicka era fakturor digitalt till oss - så kallad e-faktura.

Uppgifter för e-fakturering


Vanleverantör:
Inexchange för Svefaktura
BTS för Peppol, från och med 1 april, 2019
GLN: 7362220000424
Peppol-ID: 0007:2220000422
Orgnr: 222000-0422
Momsregnr: SE222000042201


Krav på fakturareferens

Det är viktigt att fakturan innehåller vår referns för att vi ska kunna handlägga den. Varje medarbetare har en referens som består av 4-8 tecken, och den står angiven på rekvisitionen. Om du inte har referensen, var vänlig kontakta oss.


Vår fakturaadress

Medelpads Räddningstjänstförbund

Fakturor

851 85 Sundsvall


Betalningsvillkor

Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.


Observera att pdf-fakturor eller inskannande pappersfakturor inte räknas som e-faktura. 


Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem erbjuder vår van-leverantör en tjänst där du manuellt kan registrera upp till 100 fakturor om året helt kostnadsfritt.


Registrera fakturor kostnadsfrittlänk till annan webbplats


Övrig post

All övrig post som till exempel betalningspåminnelser ska skickas till vår postadress.


Medelpads Räddningstjänstförbund
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall


Om lagkravet och den nya europastandarden

Från och med 1 april 2019 finns ett lagkrav om att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden.


I Sverige heter standarden som lever upp till lagkraven PEPPOL BIS Billing 3.

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare.

Standarden rekommenderas av SFTI (Single Face To Industry). Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.


E-faktura för dig som leverantörlänk till annan webbplats (digg.se)


Har du frågor kring fakturering till oss?

Kontakta Annelie Sjöberg, controller

E-post: annelie.sjoberg@sundsvall.se

Telefon: 060-13 58 06

Medelpads Räddningstjänstförbund

Besöks- och postadress

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall

Tel: 060-12 32 00

E-post: mrf@sundsvall.se

Org.nr: 222000-0422


Så skickar du faktura till oss


Kontakt

Information till massmedia vid insatser

Tel: 060-13 58 40

Inre befäl: 060-13 58 62


Information till allmänheten vid särskilda händelser

Tel: 113 13

Medelpads Räddningstjänstförbund

Växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se


Utbildning och kursverksamhet
Tel: 060-13 58 07
alt växeln 060-12 32 00

Brandstationen Timrå

Tel: 060-57 33 45


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net