Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Tillsyn

Den 1 januari 2004 infördes Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och ersatte räddningstjänstlagen från 1987.

Den nya lagen gav kommunerna handlingsfrihet att själva bestämma bland annat tillsynsfrister, frister om inlämnande av skriftlig redogörelse. Som ett led i att försöka likställa tillsynen i Västernorrlands och Jämtlands län tillsattes 2006 en grupp bestående av representanter från Räddningstjänstförbundet Sundsvall/Timrå, Högakusten/ Ådalens Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Örnsköldsvik samt Räddningstjänsten Åre.


Tillsyn indelas i tre kategorier, planerad-, tema- och händelsebaseradtillsyn.

  • Planerad tillsyn genomförs av de objekt som lämnat in skriftlig redogörelse av brandskyddet enligt LSO 2 kap 3 §. Den skriftliga redogörelsen i kombination med den erfarenhet som räddningstjänsten byggt upp genom bland annat brandsyner, ligger till grund för prioriteringen av de planerade tillsynerna.
  • Tematillsynerna genomförs antingen mot speciell grupp av objekt t ex bostäder, bensinmackar och/eller tillsammans med annan tillsynsmyndighet så som t ex miljö och hälsa eller social-tjänsten.
  • Händelsebaserad tillsyn genomförs när räddningstjänsten fått indikationer om att brandskyddet på objekt eller byggnad uppvisar allvarliga brister. Tillsyn av objekt med farlig verksamhet, enligt LSO 2 kap 4 §, genomföras årligen av räddningstjänsten på de objekt som av länsstyrelsen klassats som att bedriva farlig verksamhet.   En tillsynsplan tas fram årligen, den beskriver det kommande årets tillsynsverksamheten och målsättning.  

Blankett för brandskyddsredogörelse

Anton Hörnqvist

Anton Hörnqvist

Bitr. avdelningschef, myndighetsansvarig

Telefon:  060 - 13 58 14

anton.hörnqvist@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net