Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Övningsområde - Fillan

Övningsområde Fillan

Fillans brandövningsområde är unikt i hela Sverige.Här skapas realistiska situationer som rökfyllda hus och bilolyckor med mera. Ett perfekt sätt att testa sina gränser på ett säkert sätt.

Fillans övningsområde ligger vid det gamla färjeläget ut mot Alnö och här finns det alla möjligheter till att öva olyckor. På Fillan utbildas och övas årligen ca 200 personer, hel och deltidsanställd personal inom MRF, både praktiskt och teoretiskt inom: brand, räddning,ledning och farliga ämnen.

Många övningar per år

Varje heltidsanställd brandman övar ca 225 timmar per år.

Många övningar genomförs även ute i samhället på t ex: hotell, industrier, 

och offentliga lokaler etc.Utbildningstimmar per år på övningsområdet uppskattas till över 10 000 tim.

Extern utbildning

På Fillans övningsområde bedrivs även extern utbildning gentemot

kommunen, företag och organisationer inom områden som:

  • Heta arbeten
  • Sjukvård (HLR, L-ABC)
  • Brandfarlig vara

Området

Övningsområde har funnits sedan 2006 och består bland annat av brandövningshuset som är byggt av ett tjugotal hopsvetsade containrar och bildar ett tre våningar högt hus. Det finns även ett klimathus som drivs av fjärrvärme. Där inne kan man öva rökdykning i 65 graders värme och skapa en luftfuktighet på 70 procent.

I klimathuset finns det möjlighet att skapa den miljö som behövs för tillfället. Väggar och trappor kan flyttas och huset kan förvandlas till allt från ett hotell, ett vårdhem till en vanlig villa. Det finns även lektionssalar för mer teoretisk utbildning.Lars Hammarström

Lars Hammarström

Ansv. Intern utbildning, Inre befäl

Telefon:  073-2718636

larsl.hammarstrom@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net