Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Lika brandskydd för alla

Alla som bor eller vistas i våra medlemskommuner har rätt till ett fullgott brandskydd. Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på, och vad som är skillnaden mellan tillfällig övernattning och tillfälligt boende. Samt brandinformation på olika språk.

Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende eller arrangerar tillfälligt boende. Utöver löpande kontakt med andra berörda myndigheter gör Medelpads räddningstjänstförbund tillsyn på berörda lokaler och boenden.


Svensk lagstiftning syftar till att alla, ur ett brandskyddsperspektiv, ska ha ett likvärdigt skydd. Brandskydd är alltid den enskildes ansvar.


Om du öppnar ett boende är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd. Om du upplåter lokaler som är avsedda för annat än övernattning är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd.

Bygglov/bygganmälan

Ska lokalerna ändras för att bli lämpliga för övernattning kan det krävas bygglov eller en bygganmälan. Detta gör du hos stadsbyggnadskontoret i din kommun. Om aktuellt bygglov inte medger boende krävs ett nytt för ändrad verksamhet. Regler för hur olika typer av boende ska vara utformat återfinns i Boverkets byggregler.länk till annan webbplats


Det kan finnas lokaler där det finns ett bygglov för boende men det behöver inte betyda att alla typer av boende är lämpligt. Även om det är tillfälligt så behöver ett boende ha ett betryggande brandskydd. Det får inte innebära fara för liv om det skulle börja brinna.

Webbaserad utbildning för ansvariga på asylboenden

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning. Du hittar både vägledningen och webbutbildningen på Brandskyddsföreningens hemsida.länk till annan webbplats


Definitioner:

Tillfällig övernattning - Övernattning vid enstaka tillfällen där man ofta använder lokaler som till vardags är avsedda för annan typ av verksamhet än övernattning. Exempel på lokaler som ofta nyttjas för tillfällig övernattning är skollokaler.


Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år). Om tillfällig övernattning är tänkt att ske i lokaler där annan verksamhet till vardags pågår måste kompensatoriska åtgärder vidtas för att höja brandskyddet temporärt.
MRF:s riktlinjer för tillfällig övernattningPDF (pdf, 264.3 kB)


Tillfälligt boende – Verksamhet som omfattar utrymmen med permanent boende där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Exempel på tillfälligt boende är hotell och vandrarhem.


Brandskyddsinformation på olika språk


Mats Bergmark

Mats Bergmark

Chef förebyggande avd.

Telefon:  070-377 55 50

mats.bergmark@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net