Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Kursutbud

Vårt mål är att skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att sprida kunskap i att förebygga brand och olyckor.

Vi på Räddningstjänsten Medelpad erbjuder en rad olika utbildningar.

Vissa har fastslagna kursdatum, andra anordnar vi allt eftersom efterfrågan finns.

Varför utbildar vi?

Kommunen ska underlätta för den enskilde att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor. I Sundsvall respektive Timrå kommun är det Räddningstjänsten som fått det uppdraget. Genom att erbjuda utbildningar i brand- och skyddsfrågor bidrar vi till att företag och organisationer kan bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.


Allmän brand

Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Brandfarlig vara i mindre omfattning

Heta arbeten

Info och anmälan


Hjärt- och lungräddning

HLR på barn

Info och anmälan

LAB-C sjukvård första hjälpen

Anläggningsskötare sprinkler

Info och anmälan

Systematiskt brand-skyddsarbete

Egensotning

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net