Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Byggärenden

Byggärenden

Räddningstjänsten Medelpad verkar inom byggprocessen inom våra medlemskommuner Sundsvall, Timrå och Ånge. Här kan du hitta olika råd om du ska bygga nytt eller renovera. 

Räddningstjänsten kommer i kontakt med de färdiga byggnaderna genom tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor där vi ställer krav på organisatoriskt brandskydd men även på byggnadstekniskt brandskydd. Genom att kunna bidra med kunskap och erfarenheter i byggprocessen är vår förhoppning att kunna bidra till ett bättre fungerande brandskydd.


Vårt engagemang inom byggprocessen är huvudsakligen:

  • Rådgivning till kommunen 
  • Stödjande till byggherrar vid frågor som gäller operativa insatser och insatsplanering 
  • Delger erfarenheter från tillsyn och olycksundersökningar

Räddningstjänsten hjälper inte till med brandskyddsprojektering utan hänvisar till de brandkonsulter som finns. För mer information angående att söka bygglov och brandskyddsprojektering se länken i högerspalten. 

Lars Rydstedt

Plan- och byggprocessen

Telefon:  060 - 13 58 09

lars.rydstedt@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net