Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga och explosiva ämnen

För hantering och förvaring av brandfarliga och explosiv varor krävs oftast tillstånd.

På grund av sin lättantändliga karaktär samt häftiga och snabba brandförlopp finns lagar och regler som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva produkter.

Nya föreskrifter från 1 augusti 2020

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. De omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.


Som stöd till föreskriften finns två handböcker:


Handbok: Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butikerlänk till annan webbplats

Denna handbok riktar sig till dig som driver eller jobbar i en butik som säljer behållare som innehåller brandfarliga gaser eller vätskor i någon form samt gasapparater.


Handbok: Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhetlänk till annan webbplats


På MSB:s webbplats hittar du den nya föreskriften, som börjar gälla 1 augusti 2020, och information om vilka gamla föreskrifter som slutar att gälla.


MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolerlänk till annan webbplats


Sök tillstånd

För hantering av brandfarlig vätska, brandfarlig gas och explosiva och så kallade brandreaktiva varor krävs enligt lag oftast tillstånd. För att få tillstånd ska en blankett fyllas i av den som driver verksamheten (ej fastighetsägaren). Blanketten kan laddas ner här nedan.

Tidsbegränsat

Ansökan kompletteras sedan alltid med situationsplan, föreståndarintyg och byggnadsritning, även andra kompletteringar kan förekomma. Tillståndet är tidsbegränsat.

Explosiva varor

 

Brandfarliga varor

Leif Staffansson

Rickard Larsson

Tillsyn, byggärenden, insatsledare

Telefon:  060 -12 32 00

rickard.larsson@sundsvall.se

Leif Staffansson

Tora Åström

Brandingenjör

Telefon:  060 - 135824

tora.astrom@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net