Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Automatiska brandlarm

Brandalarm

Ett automatiskt brandlarm går direkt till SOS alarm som skickar larmet vidare till Räddningstjänsten.

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd. Ägaren till byggnaden ansluter sig till tjänsten genom att skriva ett avtal med Räddningstjänsten.

För en automatlarmsanläggning måste finnas:

  • En kvalitetsplan
  • Larmlagring och larmorganisation under normal verksamhetstid.
  • Kvalitetsplanen för automatiska brandlarm är verktyget för att uppnå en hög kvalitet i automatlarmsanläggningen. I kvalitetsplanen hittar du rutiner för intern och extern revision/tillsyn.
  • Uppföljning av avtal och kvalitetsplan sker i samband med Räddningstjänstens regelbundna tillsyn.
  • Tillsyn av automatiska brandlarm

Vem har ansvaret?

Det är ägaren och/eller innehavaren av den byggnad eller verksamhet som automatlarmsanläggningen skyddar som också har ansvaret för automatlarmsanläggningen. Det gäller såväl ansvar för anläggningens status som underhåll och de larm den avger. Ansvaret gäller också tillförlitligheten i de larm som skickas vidare till Räddningstjänsten och som leder till en räddningstjänstinsats.

Kontakt

Örjan Stenlund

Örjan Stenlund

Brandinspektör, inre befäl

Telefon: 060 - 12 32 00

orjan.stenlund@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net