Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Anlagd brand

skolbrand i Brunflo 9/7 2007

Foto: Johan Axelsson ÖP

I Sverige är cirka var fjärde brand anlagd. När det gäller skolbränder är siffran betydligt högre. Kanske så hög som åttio eller nittio procent. Det är en av anledningarna varför vi satsar extra på att utbilda våra skolelever i Medelpad.

Anlagda bränder är ett stort samhällsproblem som varje år kostar miljardbelopp. Det anläggs bränder i allt från papperskorgar till industrier. Men skolor, fritidsanläggningar och flerbostadshus är särskilt utsatta. Ofta startar bränderna i containrar, på lastkajer, i entréer, källare, soprum och vindar. Bilar och andra fordon är också vanliga.

Minska riskerna

Det finns en hel del man kan göra för att minska riskerna för anlagda bränder. Det kan handla om att inte ge brandanläggaren möjlighet att anlägga en brand. Det kan vara så enkelt att man ser till att hålla objudna gäster ute genom ordentliga dörrar och lås och i övrigt se till att brännbart material inte finns tillgängligt. Bra belysning runt hela byggnaden kan också minska risken för anlagda bränder.

Mordbrand

Att anlägga bränder är ett brott. Rubriceringen är mordbrand respektive grov mordbrand och det kan i yttersta fall leda till livstids fängelse.

Stora konstnader

Kostnaderna för skolbränderna uppgår till över 500 miljoner årligen. För den summan kan man anställa över 1200 lärare och annan personal till skolmiljön. Vi tror att bra vuxna förebilder är av stor betydelse för barn och ungdomar

Anders Bergvick

Anders Bergvick

Utb. barn- och ungdomar. Kombibrandman

Telefon:  060 - 13 58 50

anders.bergvick@sundsvall.se

Magnus Rudberg

Magnus Rudberg

Utb. barn och ungdomar. Kombibrandman

Telefon:  070 - 345 08 82

magnus.rudberg
@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net