Tillsyn

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagar och föreskrifter följs och att brandskyddet är OK. I Medelpad är det räddningstjänsten som gör dessa tillsyner.


Det är alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för brandskyddet och att lagarna följs.

Tillsyn kan både handla om att granska dokument och att besöka verksamheten eller byggnaden. Det är räddningstjänsten som bestämmer när, var och hur en tillsyn ska genomföras. Räddningstjänsten har rätt att genomföra tillsyn i alla byggnader och anläggningar.

Avgift

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynsbesöket. Avgiften ska ses som betalning för de kostnader räddningstjänsten har i samband med tillsynsbesöket och grundar sig på nedlagd tid.

Senast uppdaterad: