Bild på solcellsanläggning.

Solcellsanläggningar

En brand i en byggnad med solcellsanläggning medför elrisker och rasrisker. Det är viktigt att kunna koppla från elen på rätt sätt.


Panelerna kan rasa ner från taket. Panelerna kan också ha spänning i sig och orsaka skador på personer som kommer åt dem. Därför är det exempelvis viktigt att kunna koppla från den solcellsanläggningen på rätt sätt.

För den som planerar att uppföra en större solcellsanläggning på en byggnad är det lämpligt att ta kontakt med oss på räddningstjänsten och berätta hur vi kan koppla ifrån strömmen vid en eventuell räddningsinsats.

Läs också Brandskyddsföreningens information om solceller under relaterad information här till höger.

Senast uppdaterad: