Avgifter

Kostnaden för ett automatlarm kan variera beroende på storleken på objektet.


Avgifterna styrs av Medelpads räddningstjänstförbunds merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Avgifterna delas in i kategorier:

  • Grundavgift - Grundavgiften (samma oavsett anläggningstyp) är en årsavgift för anslutning till MRF samt administration kring avtalets upprättande och uppföljning.
  • Objektspecifik avgift - Den objektspecifika avgiften skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för räddningstjänsten. Avgiften omfattar kostnader för särskild beredskap, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarmsregister och upprättande av automatlarmsunderlag och larmskisser. Avgiften är tariffbaserad och regleras av anläggningens storlek och omfattning.
  • Avgift för teknisk service - Denna avgift är baserad på den tjänst räddningstjänsten utför i samband med teknisk serviceuppdrag. Det innebär att vi får rycka ut för att larmet utlöses på grund av ett tekniskt fel.

Räddningstjänstuppdrag är kostnadsfria! Avgifterna indexregleras uppåt årligen.

Senast uppdaterad: