Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Dokumentbank

Här kan du ladda ner dokument som exempelvis blanketter för tillståndsansökningar och skriftlig brandskyddsredogörelse, taxor för sotning, styrdokument och mycket mer. 


Blanketter

Behöver du ansöka om tillstånd för sotning, göra en kursanmälan? Här finns även blanketter om automatlarm och brandfarlig vara etc.


Styrdokument

Här hittar du våra styrdokument. Som Handlingsprogram och Årsredovisning etc.

 


Taxor och avgifter

Här hittar du sotningstaxor samt taxa för vårt förebyggande arbete med mera.Informationsmaterial

Här hittar du informations-material som broschyrer på olika språk, andra broschyrer och trycksaker. Samt magasinet Larmet går...


Protokoll

Här hittar du protokoll från direktionens och ägarrådets möten.
Stöddokument

Information om; Tillfällig övernattning, Tillsyn, Automatiskt brandlarm, brand och brandfarlig vara etc

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net