Hem

Räddningstjänsten Medelpad

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

VMA Siren

Vid svåra olyckor varnas allmänheten i vissa tätorter genom att en utomhussiren ljuder med varningssignalen "Viktigt Meddelande till Allmänheten".

Larmsignalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders uppehåll. Larmsignalen upprepas i två minuter.

När du hör signalen

Vid signal ska du stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för mer information. Det finns även regler för hur medier inom Public Service-medierna, Sveriges Radio och Sveriges Television, ska sprida informationen i ett VMA på olika sätt spridas i Public Service kanaler. De kanaler som VMA sprids i är:

- Sveriges Radios FM-kanaler

- Sveriges Television

- Sveriges Utbildningsradio

- TV4

- Kanal 5

- Kanal 9


VMA i mobilen

Nytt sedan den 1 februari 2015 är att du kan få ett SMS till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.


Mer information om kriser och olyckor går även att få via telefonnumret
113 13länk till annan webbplats eller på Krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När faran är över ljuder signalen "Faran över" som är en lång signal på 30-40 sekunder.

Ljudsändare på orter med särskilda risker

Signalen kommer från ljudsändare som är placerade på strategiska platser. Ljudsändarna finns på orter med särskilda risker.

I Sundsvall och Timrå finns särskilda risker på grund av omfattande kemikaliehantering vid industrierna Akzo Nobel, Fortum och SCA Östrand.

Industrier med särskilda risker

Ljudsignalerna testas 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N1.sitevision-cloud.net