Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Säkerhet för barn

Barn

Varje år skadas omkring 60 000 barn i eller kring hemmet. De vanligaste olycksorsakerna i hemmet är fallolyckor, klämskador, brännskador samt förgiftningar.

Hemmet upplevs som en trygg plats men det är här de flesta skador och olyckor sker, vilket hänger samman med att det är här vi spenderar mest tid med de minsta barnen. Som förälder kan du minska risken för olyckor genom att regelbundet undersöka din hemmiljö.

Vanliga skador

Andra olyckor uppstår då barn sväljer eller stoppar saker i näsa eller mun, drar ned bordsdukar eller andra tyngre saker som de kan skada sig på, eller kommer i kontakt med elektrisk ström.

Ha kunskap

De flesta av de allvarliga olyckorna kan förhindras genom att känna till dem och veta vad du ska göra åt dessa.


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net