Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Säkerhet för äldre

Personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland äldre människor i Sverige.

Äldre från 65 år och uppåt svarar för större delen av skadefallen i dödsorsaks- och patientstatistiken. Detta trots att denna åldersgrupp endast utgör drygt 17 procent av befolkningen.  

Onödiga riskfaktorer

För äldre är det särskilt viktigt att ha ett hem och en närmiljö fri från onödiga riskfaktorer som hala golv och mattor, dålig belysning, höga trösklar och lösa sladdar. Ta gärna på dig ordentliga skor och använd hjälpmedel om det behövs när du ska ut och gå.

Öka säkerheten för äldre

Olyckor och skador bland äldre orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Det kostar också stora summor pengar för samhället. Enbart de äldres fallolyckor kostar kommunerna och landstingen fem miljarder kronor årligen. Räddningstjänsten arbetar för att öka säkerheten och tryggheten för äldre.

Anders Wiig

Anders Wiig

Socialtjänsten

Telefon: 070-5541256

anders.wiig@sundsvall.se

Länkar

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En informationsfolder från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net