Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Naturolyckor

Obs! Bilden är ett montage

Naturolyckor orsakas ofta av extremt väder på något sätt. Lyssna därför på myndigheters varningar inför och vid extremt väder.

Här kan du läsa om några olika typer av naturolyckor. Det ges även några tips som du kan tänka på.

Klimatförändringar

Riskerna för olika naturolyckor har redan ökat på grund av klimatförändringar. Det är troligt att riskerna ökar ännu mer under åren framöver.


Mats Bergmark

Mats Bergmark

Chef förebyggande avd.

Telefon:  070-377 55 50

mats.bergmark@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net