Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Skydd mot olyckor i glesbygd

Övning i Ljustorp. Foto: Maria Ålund

Människor på landsbygden har inte samma nivå för skydd mot olyckor som människor i tätort. Räddningstjänsten Medelpad har skapat ett projekt med fokus på att öka glesbygdens skydd mot olyckor.

2013 påbörjades ett projekt för att öka skyddet hos de som bor i landsbygden. Anledningen till att de som bor på landsbygden har ett sämre skydd mot olyckor än tätorter, beror på att hel- och beredskapsstyrkor är placerade i områden med högre befolkningstäthet. Detta medför att insatstiderna är längre i glesbygden och det tar längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka.

Öka tryggheten i glesbygd

För att öka tryggheten i dessa områden har Räddningstjänsten Medelpad format ett glesbygdsprojekt, som ska stödja civilsamhällets förmåga till en första insats.


Förstärkt medmänniska

Till en början har fem byar valts ut som uppfyller kriterierna (har längre insatstid än 15 min). I dessa orter finns ett antal frivilliga personer, som får en utbildning av Räddningstjänsten för att känna sig bättre rustade att fungera som "förstärkt medmänniska" när en olycka inträffar på orten. Dessa personer kan sedan larmas ut då en olycka inträffar i deras närhet. Larm sker via en sms-lista. Dessa personer fungerar då som förstärkta medmänniskor, i väntan på att räddningsstyrkan anländer.


Utbildningen innehåller:

  • Brand
  • Brandteori
  • Risker
  • Typhändelser Landsbygd
  • Släckutrustning

Trafikolycka

  • L-ABC

Hjärtstopp

  • Medvetandekontroll
  • Andningskontroll
  • Hjärt Lungräddning
  • Hjärtstartare

Drunkning


Utrustning

Byarna har på olika sätt löst finanseringen av den utrustning de behöver som tex. brandsläckare och hjärtstartare.

Flera orter

I nuläget omfattas projektet av 10 orter: Överturingen, Holm, Norrhassel, Ljustorp, Indal, Sulå, Skatan, Naggen, Kölsillre och Byberget, . Om du och just din ort är intresserade av att omfattas av projektet,  vänligen kontakta någon av de ansvariga för projektet. 


Fredrik Edlund

Frivilligsamordnare

Telefon: 060 -12 32 00

fredrik.edlund@sundsvall.se

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net