Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Brandskydd i radhus

26 september 2018

Om det börjar brinna i ett radhus kan branden sprida sig till hela radhuslängan. Hur brandsäkert är ditt radhus?

För att vi ska kunna göra en bedömning av brandskyddet behöver vi få tillgång til vinden och titta framförallt på:

  • Brandcellsavskiljning på vinden, otätheter och håltagningar
  • Om takfoten är ventilerad
  • Kontruktion av takstolar och vindsbjälklag

Sommaren 2018 har vi gjort hembesök i några radhusområden i Sundsvall. Vi vill tacka alla som har tagit emot oss. Ett besök för att undersöka brandskyddet kostar inget för fastighetsägaren. Vi gör det för din trygghet och säkerhets skull. Målet är att undersöka hur brandsäkra alla radhus är i hela Medelpad.

Hälften av radhusen är inte brandsäkra nog

Av de radhus vi hittills har tittat på har ungefär hälften sådana brister i byggkonstruktionen att en lägenhet inte kan stå emot en brand i 30 minuter. Det betyder att branden kan sprida sig till hela radhuslängan. En stor inventering som är gjort i Uppsala visade också att häften av dem inte heller är brandsäkra.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig. Att åtgärda bristerna behöver inte vara så kostsamt i förhållande till konsekvenserna om det börjar brinna. Ett tips är att gå ihop med grannarna eller om det finns en förening. Åtgärderna ska göras av en fackman.

 

Läs mer om de vanliga bisterna och vilka åtgärder som är rimliga att göra.

 

Vanliga brister

Åtgärder

Till dig som fått besök av oss

 

26 september 2018

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N1.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook