Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Brandfarliga västkor är vanligt förekommande i vår vardag som bränslen, som  rengöringsmedel med mera. Gasol är också vanligt föremkommande i vår hemmiljö vid tex användning av gasolgrillar, i husvagnar etc.

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i husvagnar och husbilar förekommer också. Ofta resulterar dessa olyckor i bränder och brännskador.


Bestämmelser för hantering och förvaring av gasol finns i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.1länk till annan webbplats

Hanteringen viktig

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, som lösningsmedel eller som ren­ göringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor.

Hur mycket får du förvara

Hemma får man, sammanlagt av alla fyra klasserna, förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Dessutom får man förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärm­ning och elproduktion, dock inte i själva bostaden. Om man har behov av att ha mer än detta hemma måste man söka tillstånd hos kommunen.


Mer information hittar du i högerspalten under länkar.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna säkerhetsregler gasol - MRF.pdf 79.7 kB 2015-01-13 10.18
Tillståndsgränser.pdf 86.7 kB 2015-01-13 10.21
Ansökan tillstånd för hantering av brandfarliga varor ifyllningsbar.pdf 222.6 kB 2018-09-26 15.31
Ansökan tillstånd explosiva varor.pdf 220.3 kB 2018-11-06 14.09

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net