Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Din säkerhet

De flesta olyckor som resulterar i personskador sker i hemmet och på fritiden. Det kan gälla allt från brand till fallolyckor.

Här har vi samlat information som handlar just om hur du skyddar dig mot olyckor och hur du ska agera när olyckan väl är framme. Det kan gälla allt från hur du brandskyddar ditt hem, men även om risker i hemmet för barn och när du blir äldre till hur du ska agera när du hör hesa fredrik tjuta. (VMA).

En känsla av trygghet

Genom att öka vår medvetenhet, vår kunskap om hur vi ska agera, ökar också vår trygghetskänsla.

 

Mats Bergmark

Mats Bergmark

Chef förebyggande avd.

Telefon:  070-377 55 50

mats.bergmark@sundsvall.se

Information in your own languaugeInformation

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net