Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Styrande dokument

11 juli 2018

Våra styrande dokument består i grunden av den lagstiftning som styr vår verksamhet. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är vår huvudlagstiftning.

I ägaruppdraget har medlemskommunerna formulerat sina förväntningar på oss. I vårt handlingsprogram finns våra övergripande målsättningar. I den årliga mål- och resursplanen (MRP) sätts årets verksamhetsplanering och budget samt en plan för de kommande två åren.

Styrande dokument

11 juli 2018


Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N1.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook