Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Styrande dokument

29 maj 2017

Våra styrande dokument består i grunden av den lagstiftning som styr vår verksamhet. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är vår huvudlagstiftning.

I ägaruppdraget har medlemskommunerna formulerat sina förväntningar på oss. I vårt handlingsprogram finns våra övergripande målsättningar och i den årliga mål- och resursplanen (MRP) sätts årets verksamhetsplanering och budget.


Styrande dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mål och resursplan
Ägarstyrning
Handlingsprogram
Verksamhetsplanering

29 maj 2017


Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSC3N1.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook