Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Räddningsinsats

19 augusti 2014

Räddningsavdelningen stödjer arbetet i alla skeden som rör skydd mot olyckor, där vårt huvudsakliga arbetsområde är förberedelse och genomförande av  skadeavhjälpande verksamhet.

  • Räddningstjänsten ska genom skadeavhjälpande verksamhet vid brand, oljeutflöde, ras, översvämning eller annat nödläge avvärja eller begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

  • Den skadeavhjälpande verksamheten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

  • Vi eftersträvar hög effektivitet och söker lösningar med interkommunal samverkan och nyttjande av samhällets totala resurser. Genom utbildning, övning och fysisk träning eftersträvar vi att genomföra effektiva räddningsinsatser, och hög personsäkerhet för våra anställda.


19 augusti 2014

Tomas Öhrn

Tomas Öhrn

Chef räddningsavdelningen

Telefon: 060 - 12 32 00

tomas.ohrn@sundsvall.se


Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SSG3N1.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook