Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Kommunal krishantering

Text

08 april 2016

Kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap regleras i lagen (2006:544)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer om kommunens krisarbete kan du läsa här.

Målet för krisberedskapsarbetet

 • Att värna befolkningens liv och hälsa.
 • Att värna samhällets funktionalitet.
 • Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Krishanteringens tre grundprinciper

 • Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.
 • Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
 • Närhetsprincipen: Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kommunens ansvar vid en kris enligt lagen (2006:544)

 • Kommunen har ett geografiskt områdesansvar samt ett verksamhetsansvar.
 • Krisledningsplan
 • Utbildning och övning
 • Risk och sårbarhetsanalys

En extraordinär händelse kännetecknas av en händelse som:

 • Avviker från det normala
 • Innebär en allvarlig störning
 • Medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
kommunal krisorg

Kommunens krisledningsorganisation. Klicka på bilden för större bild.

08 april 2016


Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPG3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook