Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Dammhaveri

04 februari 2016

Dammbrott

Vid ett dammhaveri sker en höjning av vattenytan, det kommer alltså inte spridas över samhällen som en flodvåg. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen där vattenytan snabbt och tillfälligt kan höjas flera meter.

Det blir också höga vattenflöden, som exempelvis kan orsaka kraftig erosion och ras i nipkanter, med mera. De skador som uppkommer vid dammhaveri är ofta desamma som de som uppkommer vid kraftiga översvämningar och höga flöden. Till skillnad från översvämningar, som till viss del kan förutsägas genom väderprognoser kan ett dammhaveri inträffa plötsligt utan någon förvarning. Kraftindustrin arbetar därför aktivt med övervakning, tillsyn och underhåll av dammarna enligt RIDAS (kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet) som antagits av Kraftverksföreningen, där bolag med vattenkraftsanläggningar är medlemmar.

Ansvar

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammhaveri mildras. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle brista kan stora områden längs älven svämma över.

Information vid ett dammhaveri

Informationsnumret 113 13länk till annan webbplats kan allmänheten ringa dygnet runt då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Vid en krissituation sprids även information via Radio Västernorrland-P4, samt på kommunens webbsida.

Hur varnas allmänheten?


04 februari 2016

Medelpads Räddningstjänst

Adress Björneborgsgatan 40
Tel växel: 060-12 32 00
Fax: 060-61 68 29


SPC3N2.sitevision-cloud.net

Om webbplatsen

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.

Verktyg

Ikon för e-post
Ikon för Facebook