Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Så jobbar vi med anledning av Corona

07 april 2020

Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och den prioriteras före övrig verksamhet hos oss just nu. Vi arbetar för att minska potentiell spridning av coronaviruset hos våra medarbetare och i samhället.

Det innebär att vi för tillfället måste ställa in utbildningar och vissa tillsyner. Vi har för tillfället besöksförbud på våra stationer, utökat skyddsutrustningen vid insatser och tränar mer utomhus. Allmänt försöker vi hålla avstånd och är noga med följa myndigheternas råd när det gäller hygien.

 

Vi följer utvecklingen noga och har dagligen kontakt med kommunerna, Regionen och länsstyrelsen. Vi följer också läget nationellt och deltar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) samverkansmöten.

 

Vi har regelbundna möten i stab tillsammans med räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen där även räddningstjänsten i Örnsköldsvik representerar.

 

Vi har planer för hur vi ska prioritera och organisera vår verksamhet även om många av oss skulle bli sjuka. Detta för att ändå kunna utföra räddningsinsatser, om olyckan skulle vara framme.

07 april 2020Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SSG3N2.sitevision-cloud.net